آدرس کارخانه: شهرک صنعتی چناران

 

تلفن: 09153113650 و 09128034102 – 05138422919
پست الکترونیک: info@simgoonfelez.com